Hét platform voor de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Het Amstelland-Meerlandenoverleg bestaat al sinds 1982. De afgelopen jaren hebben intensieve en minder intensieve samenwerking elkaar afgewisseld.

Regionale samenwerking staat weer hoog op de agenda. Met het opheffen van de Stadsregio Amsterdam en de komst van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een bestuurlijk netwerk waar de deelregio’s een belangrijke positie innemen, wint Amstelland-Meerlanden aan belang om als deelregio de krachten te bundelen.

De deelregio neemt een duidelijke en herkenbare positie in om zo sturing te geven aan de ontwikkelingen in de MRA. Amstelland-Meerlanden bestaat van oudsher uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Sinds 2016 is ook de gemeente De Ronde Venen onderdeel van het Amstelland-Meerlandenoverleg. De Ronde Venen ligt in de provincie Utrecht, maar is met name op het gebied van werkgelegenheid/economie, recreatie en verkeer georiënteerd op de Metropoolregio Amsterdam.

Doel van het Amstelland-Meerlanden Overleg

Het doel van het Amstelland-Meerlanden Overleg staat in de gemeenschappelijke regeling als volgt omschreven: onderlinge afstemming van gemeentelijke plannen met als doel effectief regionaal beleid en daarbinnen de behartiging van belangen van de zeven gemeenten.