Hét platform voor de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Het Amstelland-Meerlandenoverleg bestaat ruim 30 jaar. Een periode waarin intensieve en minder intensieve samenwerking elkaar hebben afgewisseld.

Regionale samenwerking staat weer hoog op de agenda. Met het opheffen van de Stadsregio en de komst van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), die zich kenmerkt door een netwerkstructuur waarin de deelregio’s een belangrijke positie innemen, wint Amstelland-Meerlanden aan belang om als deelregio de krachten te bundelen.

Vanuit de deelregio kan een duidelijke en herkenbare positie worden ingenomen en sturing worden gegeven aan de ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam. Amstelland-Meerlanden bestaat van oudsher uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Sinds 2016 is ook de gemeente De Ronde Venen onderdeel van het Amstelland-Meerlandenoverleg. De Ronde Venen ligt in de provincie Utrecht, maar is met name op het gebied van werkgelegenheid/economie, recreatie en verkeer georiënteerd op de Metropoolregio Amsterdam.

Doel van het Amstelland-Meerlanden Overleg

Het doel van het Amstelland-Meerlanden Overleg staat in de gemeenschappelijke regeling als volgt omschreven: onderlinge afstemming van gemeentelijke plannen met als doel effectief regionaal beleid en daarbinnen de behartiging van belangen van de zeven gemeenten.