Plenair overleg

Overlegstructuur

Plenair overleg

Het plenair overleg is een bijeenkomst van de volledige colleges.
Voorzitter is de burgemeester van Amstelveen.

Het zijn korte bijeenkomsten met nadruk op ontmoeten en indien nodig bekrachtigen van besluiten.
Daarnaast is er tijd voor het uitdiepen van een thema.

Het overleg vindt eenmaal per jaar plaats, steeds in een andere gemeente.