Overlegstructuur

Overlegstructuur

Overlegstructuur

De deelregio Amstelland-Meerlanden onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam.

Bestuurlijke vertegenwoordiging van AM bestuurders in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)

  • Bestuurders zitten namens de deelregio in een platform of pho van de MRA. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de vertegenwoordigende gemeente(n) om het deelregionale geluid in te brengen. Ook vormt/vormen deze gemeente(n) de eerste lijn in de terugkoppeling naar de collega’s uit de deelregio en draagt/dragen ze zorg voor het ophalen van input uit de deelregio en voor de terugkoppeling.
  • In de Algemene Vergadering zijn alle MRA deelnemers vertegenwoordigd.
  • In het Bestuur MRA zitten bestuurders vanuit de Platforms en tevens vertegenwoordiging vanuit alle deelregio’s