Thema Economie

Thema’s

Economie

De AM regio behoort tot een van de sterkste economische regio’s van Nederland. Een ondernemend bedrijfsleven met internationale topbedrijven, regionale MKB en lokale starters, de internationale mainports Schiphol en Greenport, een strategische ligging binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en goede bereikbaarheid, bieden ook voor de toekomst goede perspectieven. Amstelland-Meerlanden heeft voornamelijk een werkfunctie en kent een relatief lage werkloosheid.

Door economische samenwerking kan de AM regio een concurrerende internationale topregio blijven die een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van de MRA en van Nederland. De AM-gemeenten hebben gezamenlijk de Economische Agenda Amstelland-Meerlanden opgeteld. Deze Agenda geeft richting aan de AM-samenwerking op het gebied van economische zaken, die de schakel vormt tussen lokaal en MRA-beleid en op basis waarvan belangen van de deelregio binnen de MRA goed gediend kunnen worden. De eigen economische kracht van Amstelland-Meerlanden wordt gevonden in de thema’s Duurzame en circulaire economie, Toerisme, Greenport, Schiphol, Plabeka en Starters en Arbeidsmarkt. Dit zijn thema’s die de deelregio uniek maken en waarop juist nog veel potentieel te vinden is. Het zijn stuk voor stuk thema’s die gemeentegrenzen overschrijden.

Deze resultaten heeft de AM-regio tot nu toe bereikt op het thema Economie:

Documenten
Economische Agenda Amstelland-Meerlanden regio
Resultaten
Kansenonderzoek Drechtdoorsteek
Quickscan toeristische positionering AM regio
Werklocaties regio AM, Inspelen op veranderende markten
ZAAI is directe oogst -een blik op 5 jaar ZAAI
Extra informatie
Website Metropool Regio Amsterdam