Thema Economie

Thema’s

Economie

De AM-regio is na Amsterdam de sterkste economische motor van de MRA en is verantwoordelijk voor ruim 19% van het bruto regionaal product en de totale werkgelegenheid van de MRA. Twee ecosystemen zijn bepalend voor de huidige economische kracht van onze regio: Transport, logistiek en handel, inclusief sierteelt/Green-port Aalsmeer en Zakelijke, financiële en ICT dienstverlening.

Het afgelopen jaar hebben de AM-gemeenten de ‘Bouwsteen positionering Economisch Vestigingsklimaat Amstelland-Meerlanden regio’ opgesteld. Om het economisch vestigingsklimaat in onze regio aantrekkelijk te houden, te versterken en toekomstbestendiger te maken zet de AM-regio in op een kwaliteitsimpuls van drie vestigingsfactoren: fysieke bedrijfsomgeving, werkgelegenheid en arbeidsmarkt en duurzame fysieke en digitale bereikbaarheid. Samen met bijbehorend ‘Handelingsperspectief’ vormt deze bouwsteen de basis voor de deel-regionale inbreng bij de uitwerking van diverse MRA-trajecten en gemeentelijk beleid, waaronder het versterken van het economisch profiel van de AM regio als onderdeel van het Verstedelijkingsconcept MRA, onderzoekstrajecten vanuit Plabeka (Platform bedrijventerreinen en kantoren MRA); en langs de lijn van de Omgevingsvisie(s). De uitwerking en het maken van keuzes over welke rol het beste past bij de regionale economische samenwerking en hoe de ontwikkeling van de regionale economie verder te versterken, ligt in handen van de wethouders economie, de colleges en de raden in de raadsperiode 2022-2026.