Regiosecretarissen

Overlegstructuur

Regiosecretarissen

De Regiegroep, het secretarissenoverleg en het plenair overleg worden ondersteund door de algemeen regiosecretaris.

Het secretariaat van het Amstelland-Meerlanden Overleg is gevestigd in de Haarlemmermeer.

De regiosecretaris Economie, de regiosecretaris Wonen en de regiosecretaris Verkeer en Vervoer samen met de algemeen secretaris het AM-team.

Het AM-team zorgt voor het organiseren van de aanhaking bij de MRA, op zowel politiek, bestuurlijk als ambtelijk niveau.