Regiosecretarissen

Overlegstructuur

Regiosecretarissen

De Regiegroep, het secretarissenoverleg en het plenair overleg worden ondersteund door de algemeen regiosecretaris.

Het secretariaat van het Amstelland-Meerlanden Overleg is gevestigd in de Haarlemmermeer.

Met het onstaan van het samenwerkingsconvenant Metropoolregio Amsterdam (MRA) vormen de regiosecretaris Economie, Ruimte en Duurzaamheid, de regiosecretaris Wonen en de regiosecretaris Verkeer en Vervoer samen met de algemeen secretaris het AM-team.

Het AM-team zorgt voor het organiseren van de aanhaking bij de MRA, op zowel politiek, bestuurlijk als ambtelijk niveau.

Contact
Documenten
MRA brochure Samenwerken aan de toekomst 2018
Werkplan 2018-2019 Amstelland-Meerlanden team