Thema Landschap

Thema’s

Landschap

De samenwerking op de onderwerpen Ruimte, Duurzaamheid en Landschap vindt op de schaal van de MRA (onder andere in het Platform Ruimte of het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid en Portefeuillehoudersoverleg Landschap) plaats. In deze bestuurlijke overleggen zitten één of meerdere AM bestuurders namens de deelregio.

Daar waar het vanuit een specifieke opgave nuttig is, of als het gaat om inhoudelijke afstemming, zoeken AM gemeenten elkaar op de schaal van de deelregio AM op.