Regiegroep AM

Overlegstructuur

Regiegroep AM

De Regiegroep is het dagelijks bestuur van het Amstelland-Meerlanden Overleg en bestaat uit zeven burgemeesters. De Regiegroep heeft een overkoepelende en strategische rol: het borgen dat AM-gemeenten gezamenlijk het strategische belang van de AM-regio naar buiten brengen.

Ten behoeve van een goede informatie-uitwisseling tussen de gemeenten en portefeuilles is de Regiegroep aangevuld met portefeuillehouders die vanuit AM in MRA-platforms zitting hebben.

Deelnemers:
 • Tjapko Poppens (voorzitter)  – Burgemeester Amstelveen
 • Gido Oude Kotte  – Burgemeester Aalsmeer
 • Maarten Divendal  – Burgemeester De Ronde Venen
 • Erik Boog  – Burgemeester Diemen
 • Marianne Schuurmans-Wijdeven  – Burgemeester Haarlemmermeer
 • Joyce Langenacker  – Burgemeester Ouder-Amstel
 • Pieter Heiliegers  – Burgemeester Uithoorn
 • Robert van Rijn  – namens AM portefeuillehoudersoverleg Economie
 • P.M.  – namens AM portefeuillehoudersoverleg Wonen
 • Hans Prins  – namens AM portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer
 • P.M.  – namens AM portefeuillehoudersoverleg Ruimte
 • Henk Huitink  – namens AM secretarissenoverleg