Regiegroep AM

Overlegstructuur

Regiegroep AM

De Regiegroep is het dagelijks bestuur van het Amstelland-Meerlanden Overleg en bestaat uit zeven burgemeesters. De Regiegroep heeft een overkoepelende en strategische rol: het borgen dat AM-gemeenten gezamenlijk het strategische belang van de AM-regio naar buiten brengen.

Ten behoeve van een goede informatie-uitwisseling tussen de gemeenten en portefeuilles is de Regiegroep aangevuld met portefeuillehouders die vanuit AM in MRA-platforms zitting hebben.

Deelnemers:
 • Tjapko Poppens (voorzitter) – Burgemeester Amstelveen
 • Gido Oude Kotte – Burgemeester Aalsmeer
 • Maarten Divendal – Burgemeester De Ronde Venen
 • Erik Boog – Burgemeester Diemen
 • Marianne Schuurmans-Wijdeven – Burgemeester Haarlemmermeer
 • Joyce Langenacker – Burgemeester Ouder-Amstel
 • Pieter Heiliegers – Burgemeester Uithoorn
 • Adam Elzakalai – namens AM portefeuillehoudersoverleg Economie
 • Victor Frequin – namens AM portefeuillehoudersoverleg Wonen
 • Hans Prins – namens AM portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer
 • Floor Gordon – namens AM portefeuillehoudersoverleg Ruimte
 • Henk Huitink – namens AM secretarissenoverleg