Regiegroep AM

Overlegstructuur

Regiegroep AM

De Regiegroep is het dagelijks bestuur van het Amstelland-Meerlanden Overleg en bestaat uit zeven burgemeesters. De Regiegroep heeft een overkoepelende en strategische rol: het borgen dat AM-gemeenten gezamenlijk het strategische belang van de AM-regio naar buiten brengen.

Ten behoeve van een goede informatie-uitwisseling tussen de gemeenten en portefeuilles is de Regiegroep aangevuld met portefeuillehouders die vanuit AM in MRA-platforms zitting hebben.

Deelnemers:

Tjapko Poppens (vz)
– Burgemeester Amstelveen

Gido Oude Kotte
– Burgemeester Aalsmeer

Maarten Divendal
– Burgemeester De Ronde Venen

Erik Boog
– Burgemeester Diemen

Marianne Schuurmans-Wijdeven
– Burgemeester Haarlemmermeer

Joyce Langenacker
– Burgemeester Ouder-Amstel

Pieter Heiliegers
– Burgemeester Uithoorn

Floor Gordon
– namens AM portefeuillehoudersoverleg Economie

Lex Scholten
– namens AM portefeuillehoudersoverleg Wonen

Rineke Korrel-Wolvers
– namens AM portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Henk Huitink
– namens AM secretarissenoverleg