Thema Mobiliteit

Thema’s

Mobiliteit

De AM-gemeenten, met uitzondering van gemeente De Ronde Venen, vormen samen met Amsterdam, Beemster, Edam-Volendam, Lansmeer, Oostzaan, Purmerend, Wormerland en Zaanstad de Vervoerregio Amsterdam.

De Vervoerregio vertegenwoordigt de AM-gemeenten in de MRA en is opdrachtgever van het openbaar vervoer per bus, tram en metro in de 15 gemeenten. Hiervoor verleent de Vervoerregio concessies aan vervoersbedrijven, zoals recent de nieuwe concessie aan Connexxion voor een groot deel van het Amstelland-Meerlandengebied. De Vervoerregio financiert ook verbeteringen in de regionale infrastructuur voor (vracht)auto, fiets en openbaar vervoer. Daarvoor zijn meerjarige investeringsagenda’s opgesteld die elk jaar worden geactualiseerd. Verder zet de Vervoerregio zich in voor een verkeersveilige regio en reductie van het aantal verkeersslachtoffers met een aanpak gericht op een veilige infrastructuur en veilig verkeersgedrag door educatie, voorlichting en handhaving. Besluitvorming en overleg vinden plaats in de regioraad, het dagelijks bestuur, het portefeuillehoudersoverleg en ambtenarenwerkgroepen. Hierin zijn wethouders en ambtenaren van alle vijftien gemeenten vertegenwoordigd.

De AM-gemeenten stemmen hun inbreng in de Vervoerregio en hun activiteiten op het gebied van Verkeer en Vervoer af in het AM portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer. Daarnaast is er een adviescommissie voor de concessie AM openbaar vervoer met daarin vertegenwoordigers van de betrokken AM-gemeenten (Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel). Diemen en Ouder-Amstel (voor een deel Duivendracht) vallen binnen de concessie Amsterdam.