Metropool Regio Amsterdam

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Per 1 januari 2017 is de Stadsregio Amsterdam opgehouden te bestaan.

Taken en middelen op het gebied  van verkeer en vervoer vallen vanaf 1 januari 2017 onder de Vervoerregio Amsterdam, met een eigen besluitvormingssysteem.

Overige regionale taken worden in een licht samenwerkingsstructuur opgepakt, zoals afgesproken in het Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam (MRA). In het MRA-convenant hebben de deelregio’s een belangrijke positie gekregen. De bedoeling van het convenant is dat de afstemming en uitvoering van projecten op gebied van economie, ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer, duurzaamheid, metropolitaan landschap voldoende geborgd wordt in alle gemeenten. Dit betekent ook dat de gemeenteraden hun rol goed moeten kunnen vervullen.

de aanhaking vanuit Amstelland-Meerlanden op zowel politiek, bestuurlijk als ambtelijk niveau bij de MRA goed te organiseren, is een compact team samengesteld.

MRA – Regio’s

De 7 regio’s van de MRA zijn:

 • Almere-Lelystad
 • Amstelland-Meerlanden
 • Amsterdam
 • Gooi en Vechtstreek
 • IJmond
 • Zaanstreek-Waterland
 • Zuid-Kennemerland
Documenten
MRA brochure Samenwerken aan de toekomst 2018
Extra informatie
Website Metropool Regio Amsterdam

MRA – Deelnemers

De 36 deelnemers van de MRA zijn:

 • Gemeente Aalsmeer
 • Gemeente Amstelveen
 • Gemeente Diemen
 • Gemeente Haarlemmermeer
 • Gemeente Ouder-Amstel
 • Gemeente Uithoorn
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Almere
 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Blaricum
 • Gemeente Gooise meren
 • Gemeente Hilversum

MRA – Deelnemers

De 36 deelnemers van de MRA zijn:

 • Gemeente Huizen
 • Gemeente Laren
 • Gemeente Weesp
 • Gemeente Wijdemeren
 • Gemeente Beverwijk
 • Gemeente Heemskerk
 • Gemeente Uitgeest
 • Gemeente Velsen
 • Gemeente Beemster
 • Gemeente Edam-Volendam
 • Gemeente Landsmeer
 • Gemeente Oostzaan

MRA – Deelnemers

De 36 deelnemers van de MRA zijn:

 • Gemeente Purmerend
 • Gemeente Waterland
 • Gemeente Wormerland
 • Gemeente Zaanstad
 • Gemeente Bloemendaal
 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
 • Gemeente Heemstede
 • Gemeente Zandvoort
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Flevoland
 • Vervoerregio Amsterdam