Metropool Regio Amsterdam

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

De basis van de MRA-samenwerking ligt in de zeven deelregio’s en de 30 MRA-gemeenten in de provincies Noord-Holland en Flevoland. Elke deelregio kent zijn eigen historie en organisatorische afspraken. De gemeenteraden en Provinciale Staten van de MRA-deelnemers worden door de eigen colleges geïnformeerd en betrokken bij de activiteiten van de samenwerking. Daarmee treedt de MRA-samenwerking niet in de formele relatie tussen volksvertegenwoordigers en bestuurders.

De bestuurders van de colleges zijn op tal van terreinen actief binnen hun provincie of eigen deelregio. Op MRA-schaal werken wethouders namens hun deelregio binnen de drie inhoudelijke MRA-platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit aan de uitvoering van de MRA Agenda. Door de aanpak van onderwerpen op het niveau van de deelregio’s in combinatie te brengen met afstemming op het niveau van de MRA wordt de MRA Agenda uitgevoerd.

MRA – Regio’s

De 7 regio’s van de MRA zijn:

 • Almere-Lelystad
 • Amstelland-Meerlanden
 • Amsterdam
 • Gooi en Vechtstreek
 • IJmond
 • Zaanstreek-Waterland
 • Zuid-Kennemerland

MRA – Deelnemers

Binnen de Metropoolregio Amsterdam werken de MRA-deelnemers – 2 provincies, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam – vanuit een gedeelde visie aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. Zij worden ondersteund door de MRA Directie, die onder meer de platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit faciliteert.

Gemeenten:
 • Aalsmeer
 • Almere
 • Amstelveen
 • Amsterdam
 • Beverwijk
 • Blaricum
 • Bloemendaal
 • Diemen
 • Edam-Volendam
 • Gooise Meren
 • Haarlem,
 • Haarlemmermeer
 • Heemskerk
 • Heemstede
 • Hilversum
 • Huizen
 • Landsmeer
 • Laren
 • Lelystad
 • Oostzaan
 • Ouder-Amstel
 • Purmerend
 • Uitgeest
 • Uithoorn
 • Velsen
 • Waterland
 • Wijdemeren
 • Wormerland
 • Zaanstad
 • Zandvoort
Provincies:
 • Noord-Holland
 • Flevoland
Vervoerregio Amsterdam:
 • Vervoerregio