Raadsledenplatform

Overlegstructuur

Raadsledenplatform

Raadsleden uit AM hebben een raadsledenplatform gevormd met als voornaamste taak de positie van gemeenteraden bij de regionale samenwerking te versterken.

In dit platform zitten per raad twee tot drie vertegenwoordigers. Het platform heeft een informele status en biedt vooral een mogelijkheid voor het delen van informatie.

De raadsleden kunnen worden beschouwd als “voorpost” van de diverse individuele gemeenteraden. Dat betekent niet het voeren van zware inhoudelijke of politieke discussies om tot consensus te komen; het betekent wel het uitwisselen van informatie over de opvattingen die in de diverse raden leven.

Zo wordt verkend of er onderwerpen zijn waar AM raden, vanuit de gedachte ‘samen staan we sterker’, gezamenlijk kunnen optrekken om belangrijke issues te adresseren. Als over een onderwerp nog besluitvorming in de raden moet plaatsvinden, ligt het voor de hand een eventuele discussie daarover in het raadsledenplatform ruim daaraan voorafgaand te voeren.”

Raadsleden

Pim Boswijk
Gemeente Uithoorn
 • Pim.Boswijk@uithoorn.nl
Corry Feitsma
Gemeente Uithoorn
 • Corry.Feitsma-Zwaan@uithoorn.nl
André Jansen
Gemeente Uithoorn
 • Andre.Jansen@uithoorn.nl
Kees Noomen
Gemeente Amstelveen
 • c.noomen@amstelveen.nl
Pieter Monkelbaan
Gemeente Amstelveen
 • p.monkelbaan@amstelveen.nl
Youssef Ben Idder
Gemeente Amstelveen
 • y.ben.idder@amstelveen.nl
Werner Koster
Gemeente Aalsmeer
 • Werner.koster@aalsmeer.nl
Sybrand de Vries
Gemeente Aalsmeer
 • sybrand.de.vries@aalsmeer.nl
Trudie van ’t Hull-Bettink
Gemeente Haarlemmermeer
 • vvd@trudievanthull.nl
Gerdien Knikker
Gemeente Haarlemmermeer
 • g.knikker@d66haarlemmermeer.nl
Herman Berkhout
Gemeente Diemen
 • Herman.Berkhout@diemen.nl
Peter Prins
Gemeente Diemen
 • Peter.Prins@diemen.nl
Wim Advokaat
Gemeente Diemen
 • Wim.advokaat@diemen.nl
Femke Soppe
Gemeente Ouder-Amstel
 • Femke.Soppe@ouder-amstel.nl
Jan Koek
Gemeente Ouder-Amstel
 • Jan.Koek@Ouder-Amstel.nl