Ondanks de toename van bedrijfsactiviteiten en het aantal inwoners is de uitstoot van CO2 in gemeente Haarlemmermeer in 2016 met 8 kton (0.7%) gedaald. Daarmee wordt de dalende trend in de polder doorgezet: in 2015 nam de CO2-uitstoot evenmin toe. Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor waarin de resultaten van de inspanningen op duurzaam en circulair gebied in de polder zijn te lezen.

In de nu gepresenteerde cijfers is de uitstoot van Schiphol en de daaraan gerelateerde bedrijvigheid (landside) meegenomen. Als deze uitstoot buiten beschouwing gelaten zou worden, zou de daling zelfs 10 kton zijn (1,3%).

Duurzame energieopwekking
De duurzame energieopwekking nam vorig jaar met 8% toe en dat brengt het aandeel duurzame energie op 6,3% van het totaal. Landelijk is dit blijven steken op 5,9%. Daar bij kan worden opgeteld dat het energieverbruik bij bedrijven met 2% gedaald is, terwijl het aantal bedrijven met 680 stuks is toegenomen. Bij huishoudens is het percentage met 3% gestegen, maar er zijn ook bijna 2.000 aansluitingen bij gekomen.

Veel initiatieven
Duurzaamheid wordt steeds meer een onderdeel van het dagelijks leven in Haarlemmermeer. Jaarlijks gaan hier tientallen grote en kleine initiatieven van inwoners, organisaties, ondernemers en de gemeente op het gebied van energie, water en grondstoffen van start. Sportverenigingen strijden met elkaar wie het meeste energie kan besparen. Ook wordt een energieleverende en biodiversiteit bevorderende geluidswal gebouwd. De gemeente pakt het maatschappelijk vastgoed zoals dorpshuizen aan door ze onder meer te isoleren en door alle lampen te vervangen door ledlampen.

Daarnaast kijkt de gemeente onder de noemer ‘Winst uit je Afval’ hoe er meer grondstoffen ingezameld kunnen worden. Hierdoor kan het restafval significant (en dus ook de afvalheffing) verminderen. Ouders die kinderen in de luiers hebben, kunnen meedoen aan het project Mazzelkontjes, waarbij men in plaats van wegwerpluiers wasbare luiers gebruikt. Begin september is Schiphol Area Development Company gestart met de realisatie van een zonneweide De Groene Hoek. Verder gaat binnenkort de tot nu toe grootste verduurzamingsactie Winst uit je Woning van start. Alle particuliere woningeigenaren in Haarlemmermeer kunnen dan weer meedoen met grootschalige inkoop van isolatiematerialen en zonnepanelen.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
De gemeente Haarlemmermeer faciliteert met het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid ieder jaar weer vele tientallen projecten en activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Deze projecten van zowel gemeente, inwoners, organisaties en ondernemers kunnen rekenen op een financiële bijdrage van de gemeente. Zo stimuleert Haarlemmermeer de circulaire samenleving op verschillende niveaus. Daarnaast is er nog het investeringsprogramma Meermaker dat investeert in grotere projecten.

Meters maken
Ondanks de vele activiteiten op het gebied van duurzaamheid, moeten er meer en sneller maatregelen worden genomen. “We worden steeds meer en steeds harder geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering”, aldus wethouder duurzame economische ontwikkeling John Nederstigt. “We móeten nu echt meters maken en dat kan ook.” Nederstigt pleit voor een regelvrije zone, waar kennis, kunde en ervaring opgedaan kan worden, zonder daarbij te worden gehinderd door aanbestedings-, fiscale of ruimtelijke regels. “Projecten zoals de Schooldakrevolutie, waarbij schooldaken de omliggende buurt van duurzame zonne-energie voorzien, lopen stuk op fiscale en juridische regels. Terwijl we dáár juist de broodnodige meters kunnen maken met het opwekken van duurzame energie.”