Tot en met 2020 gaat de stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) € 20 miljoen verdelen in gebieden nabij de start- en landingsbanen van Schiphol. Het geld wordt aangewend voor omgevingsprojecten die de leefbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) verbeteren. De gemeenten die voor een bijdrage in aanmerking komen zijn Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude (Spaarndam).
Het doel van de stichting is het bevorderen van de kwaliteit van de woon- werk- en leefomgeving in de Schipholregio. Er komt onder meer geld beschikbaar voor meer groen en recreatie, vernieuwing van dorpshuizen en een nieuwe sporthal. Maar de stichting helpt ook individuele gevallen, denk aan het isoleren van huizen of het repareren van dakpannen.

Leefbare woon- en werkomgeving
De stichting Leefomgeving heeft samen met de betrokken gemeenten, bewoners en andere stakeholders gebiedsprogramma’s opgesteld. In deze gebiedsprogramma’s zijn projecten en initiatieven opgenomen die de leefbaarheid ten goede komen. Gedeputeerde Tekin van de provincie Noord-Holland is enthousiast: “Samen met gemeenten en bewoners zijn gebiedsprogramma’s opgesteld met projecten waar de subsidies aan besteed kunnen worden. Uitgangspunt is een leefbare woon- en werkomgeving. Wonen onder de rook van Schiphol betekent ook geluidsoverlast. Maar het is ook een aantrekkelijke regio en daarom blijven we streven naar de juiste balans tussen wonen, werken en geluidsoverlast.”

Budget per gemeente
Per gemeente zijn voor de uitvoering van de gebiedsprogramma’s de volgende budgetten beschikbaar:

  • Gemeente Aalsmeer: € 8,0 miljoen
  • Gemeente Uithoorn: € 7,5 miljoen
  • Gemeente Haarlemmermeer: € 3,0 miljoen
  • Gemeente Haarlemmerliede: € 1,5 miljoen

Stichting Leefomgeving Schiphol
Stichting Leefomgeving Schiphol is een leefbaarheidsfonds dat in 2008 is opgericht en wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland, Schiphol en het Ministerie van I&W. Deze partijen hebben voor de eerste tranche (2010-2016) en tweede tranche (2016-2021) ieder 10 miljoen euro gedoneerd.