Datum: maandag 4 november

Inloop: 15.30-16.00 uur

Start: 16.00 uur

Locatie: Cobra Museum

Sandbergplein 1

1181 ZX Amstelveen

Programma

15.30 uur Inloop

16.00 uur Welkom door Floor Gordon

(wethouder Amstelveen)

16.10 uur Inleidingen door:

o Henri de Groot, hoogleraar regionaal

economische dynamiek aan de Vrije Universiteit

Amsterdam. Economische Verkenningen

Metropoolregio Amsterdam/

Amstelland-Meerlanden

o Jeroen Slot, Hoofd Onderzoek, Informatie en

Statistiek (OIS) Gemeente Amsterdam. Brede

welvaartsmonitor

16.50 uur Paneldiscussie onder leiding van Darshan Sloot

(directeur Ondernemersvereniging Amstelveen)

met onder andere:

o Henri de Groot en Jeroen Slot

o Uğur Pekdemir (voorzitter Rabobank Amstel

en Vecht)

o Ap Reinders (wethouder Haarlemmermeer) en

ondernemers.

17.20- Netwerkborrel

18.30 uur

De economie in de regio Amstelland-Meerlanden draait op volle toeren. De combinatie van internationale topbedrijven,een sterk regionaal MKB, ruimte voor lokale starters,

de internationale mainport Schiphol, de Greenport en een goede bereikbaarheid zorgen voor economische groei. Naar verwachting groeit de regio in 2020 voor het achtste jaar op rij.

De grenzen van de groei lijken echter in zicht. De arbeidsmarkt en de woningmarkt vormen zichtbare knelpunten, en ook een dalende groei van de arbeidsproductiviteit. Daarnaast zijn er uitdagingen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid en om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan delen in de welvaartsgroei.

Tijdens de ‘Facts of the Region Amstelland-Meerlanden’ krijgt u zicht in de nieuwste cijfers over de economische ontwikkeling én de ontwikkeling van de brede welvaart in onze regio.

Welke sectoren trekken de economie? Profiteert iedereen van het gunstige tij? Heeft de regio voldoende brandstof om de positieve ontwikkeling aan de gang te houden?

Iedereen die geïnteresseerd is in de economische en brede welvaartsontwikkelingen is welkom: ondernemers, raadsleden, bestuurders, ambtenaren en andere geïnteresseerden.

Aanmelding kan bij Carola Gerritsen via: c.gerritsen@haarlemmermeer.nl